سومین جلسه نشست پژوهشگران بالینی یکشنبه 6/3/97

انتشار محتوا: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر

سومین جلسه نشست پژوهشگران بالینی 6/3/97 ساعت 12:30 برگزار شد، لطفاً اعضایی که فرم پروپوزال تک برگ خود را تکمیل کرده اند، جهت رفع نواقص احتمالی فرم ها را همراه داشته باشند و همچنین در نظر داشته باشید که گواهی گذراندن دوره پژوهشگران بالینی برای هر فرد به تعداد ساعات حضور ارائه خواهد شد، لذا خواهشمند است جهت استفاده حداکثری از مطالب و اخذ گواهی مربوطه، حدالامکان در اکثر جلسات شرکت نمایید.