برگزاری شورای پژوهشی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی با حضور معاون پژوهشی دانشگاه

انتشار محتوا: ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
 روز یکشنبه 11 اسفند 1398 شورای پژوهشی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی با حضور معاون پژوهشی دانشگاه خانم دکتر خسروان در محل سالن سینا واقع در پردیس دانشگاه برگزار گردید.
خانم دکتر نجمه داودیان معاون پژوهشی بیمارستان هدف از برگزاری این جلسه را افزایش ارتباط میان اعضای هیئت علمی پزشکی بیمارستان با امور پژوهشی از طریق واحد توسعه تحقیقات بالینی عنوان کردند، در این جلسه علاوه بر اعضای اصلی شورای پژوهشی بیمارستان: آقای دکتر علیرضا حسینی، خانم دکتر ملیحه ضیائی، خانم دکتر حمیده محمد زاده، خانم دکتر الهام حسن نیا، خانم دکتر نگار شفاعی و آقای رضا نوری نیز جهت ارائه طرح های پژوهشیان حضور داشتند. در این جلسه 3 طرح پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مصوب گردید دو طرح با انجام اصلاحات و منوط به تایید اساتید ناظر قابل قبول و یک طرح با ارائه مجدد و انجام اصلاحات قابل قبول است. در ادمه 3 عنوان پژوهشی در قالب پروپوزال تک برگ ارائه گردید که تمامی عناوین تایید گردید و مصوب شد در جلسه بعدی شورا پروپوزال کامل آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.