برگزاری وبینار آموزشی« آشنایی با مفاهیم و مقدمات علم سنجی ارتقای نشریات و رنکینگ‌های آکادمیک»

انتشار محتوا: ۱۷ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر

همزمان با هفته پژوهش، وبینار آموزشی« آشنایی با مفاهیم و مقدمات علم سنجی ارتقای نشریات و رنکینگ‌های آکادمیک» برگزار شد.


به گزارش وب‌دا، وبینار آموزشی« آشنایی با مفاهیم و مقدمات علم سنجی ارتقای نشریات و رنکینگ‌های آکادمیک» با تدریس دکتر پیام کبیری، اپیدمیولوژیست و رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی به میزبانی معاونت تحقیقات و فناوری و با پیگیری مدیریت اطلاع‌رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار گردید.
ارقندی مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه ، آشنایی با مفاهیم و مقدمات علم سنجی و پایش تولید علم را از مباحث مهم ارائه شده در این وبینار عنوان کرد و افزود: در ادامه این وبینار، پس از معرفی رنکینگ‌های آکادمیک بین‌المللی دانشگاهی، جایگاه و موقعیت دانشگاه و پژوهشگران دانشگاه به عنوان نمونه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت