کسب مجوز تأسیس سومین مرکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

انتشار محتوا: ۱۷ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر

با کسب مجوز تأسیس مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی توسط دانشگاه علوم پزشکی گناباد، مجموع مراکز تحقیقاتی دانشگاه به عدد 3 رسید.

دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: خوشبختانه با اخذ مجوز تاسیس مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی که در دویست و هفتاد و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مصوب شد، امکان تاسیس پژوهشکده تحقیقاتی دانشگاه فراهم شد.
وی افزود: بر اساس دستورالعمل‌های وزارتی، دانشگاه‌هایی که دارای حداقل سه مرکز تحقیقاتی مصوب با اهداف و ماموریت‌های مشترک باشند، می‌توانند برای تاسیس پژوهشکده تحقیقاتی اقدام نمایند.
وی اظهار کرد: بر این مبنا و با مجوز جدید صادر شده که به همراه دو مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، تعداد مراکز تحقیقاتی دانشگاه را به عدد
3 می‌رساند، دانشگاه اقدامات خود را برای تاسیس پژوهشکده تحقیقاتی آغاز خواهد نمود که یقینا این دستاورد در مسیر توسعه دانشگاه نقش مهمی خواهد داشت.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه نیز در این خصوص گفت: در سفر مقام عالی وزارت به منطقه، درخواست تاسیس این مرکز به همراه قابلیت‌ها و امکانات دانشگاه به جناب آقای دکتر نمکی ارائه شد که با موافقت ایشان و پیگیری‌های انجام شده، خوشبختانه صدور مجوز این مرکز هفته گذشته به دانشگاه اعلام شد.
دکتر شهلا خسروان با قدردانی از حمایت‌های دکتر باذلی از حوزه تحقیقات و فناوری گفت: کسب مجوز مراکز تحقیقاتی جدید از جمله مرکز تحقیقات پرستاری نیز در حال رایزنی و پیگیری است و امیدواریم بتوانیم مجوز این مراکز را نیز دریافت نماییم