برگزاری ژورنال کلاب مشترک ادم حاد ریه

انتشار محتوا: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
ژورنال کلاب مشترک ادم حاد ریه با همکاری واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشکده پزشکی،پرستاری و کمیته تحقیقات دانشجویی توسط استاد محترم خانم ابویسانی و دانشجوی ارشد پرستاری خانم بهزادفر در تاریخ 9 خرداد ماه ساعت 10 الی 11 بصورت آنلاین وحضوری  برگزار شد