برگزاری ژورنال کلاب مشترک بحران فشار خون

انتشار محتوا: ۹ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
ژورنال کلاب مشترک بحران فشار خون با همکاری واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشکده پزشکی،پرستاری و کمیته تحقیقات دانشجویی توسط استاد محترم خانم افشاری و دانشجوی ارشد پرستاری خانم قدیمی فر در تاریخ 9 خردادماه ماه ساعت 10 الی 11 بصورت آنلاین وحضوری  برگزار شد.