کارگاه آموزشی آبله میمونی

انتشار محتوا: ۳ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
مورنینگ مشترک آبله میمونی با حضور اینترن های داخلی ،اطفال؛طب اورژانس ،زنان واستاژرها توسط اینترن آقای دکتر رضا صادقی و استادراهنما خانم دکتر یگانه احراری متخصص بیماری های عفونی در محل سالن سردار سلیمانی در مورخ پنج شنبه 2 تیرماه ساعت 8 الی 9 صبح برگزار شد