برگزاری مورنینگ مشترک مرداد ماه با عنوان انسداد روده کوچک

انتشار محتوا: ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
مورنینگ مشترک مرداد ماه با عنوان انسداد روده کوچک با حضور اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر جلیل مشاری، جناب آقای دکتر علی جاویدی، جناب آقای دکتر وحید طالب زاده و سرکار خانم دکتر اکرم بختیاری توسط دانشجو اینترن مینا مرادی با راهنمایی استاد جناب آقای دکتر علی جاویدی در روز دوشنبه مورخ 1401/5/3 درسالن سردار سلیمانی با همکاری معاونت آموزشی پژوهشی بیمارستان علامه بهلول گنابادی با EDOدانشکده پزشکی برگزار گردید.