برگزاری کارگاه آموزشی تفکر نقاد مختص کارآموزان و کارورزان پزشکی1401/06/03

انتشار محتوا: ۶ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
کارگاه آموزشی تفکر نقاد مختص کارآموزان و کارورزان پزشکی در تاریخ 1401/06/03 ساعت 10-12 در محل سالن سردار سلیمانی بیمارستان علامه بهلول گنابادی برگزار گردید.